Cruach Tairbeirt (Marilyn)

Cruach Tairbeirt (Marilyn)
25/9/1995
Creag nan Damh, Sgurr an Lochain, Sgurr an Doire Leathain, Maol Chinn-dearg, Aonach air Chrith, Druim Shionach and Creag a'Mhaim

Creag nan Damh
8/9/1995
Seven Munros in one day!

Sgurr an Lochain
8/9/1995

Sgurr an Doire Leathain
8/9/1995

Maol Chinn-dearg
8/9/1995
Aonach air Chrith
8/9/1995

Druim Shionach
8/9/1995
Creag a'Mhaim
8/9/1995


Meall an Fhamhair (Unclassifed)

Meall an Fhamhair (Unclassifed)
circa 1/9/1995